Välkommen till Lötsjöns isbanaFöretaget startades 1992 och Södra Lötsjöns is har plogats sedan 1994.
Nu är den i full fart och tar emot alla som har lust att öva halkkörning.
Under sommar halvåret ägnas det tid åt jordbruk i form av hö produktion och köttdjurs uppfödning.

Vi driver företaget i familjär anda av Roger och Monica med barnen Robin och Jasmine.

 

NYHETER